nemoka danai / skola Danijoje

Danija yra viena tų šalių, kurioje Europos mokėjimo įsakymo ir Europos ieškinio dėl nedidelių sumų procesas nėra taikomas, todėl norint skolą išsiieškoti šioje šalyje dažniausiai reikia kreiptis tiesiai į šioje šalyje veikiančią advokatų kontorą dėl skolos išieškojimo, jei nesate su klientais ar verslo partnerais, registruotais Danijoje, numatę ginčų sprendimo galimybės Lietuvos Respublikoje.

Apie skolos išieškojimą Danijoje trumpai – toliau:

Ikiteisminis procesas

Norint išsiieškoti skolą iš skolininko Danijoje, jam pirmiausia reikia nusiųsti oficialų priminimo laišką. Prieš imantis tolesnių veiksmų, reikia nustatyti mažiausiai 10 dienų naują mokėjimo terminą. Priminimo laiškas paprastai yra būtina sąlyga, kuri turi būti išsiųsta skolininkui prieš siunčiant bylą skolų išieškojimo paslaugų teikėjui.

Kai pasibaigia priminimo kreipimosi terminas, skolų išieškojimo procesas gali būti pradedamas. Skolų išieškojimo agentūroms Danijoje reikalingas Danijos valdžios institucijų leidimas vykdyti savo verslą.

Surašomi išieškojimo reikalavimai ir skolininkui pranešama, kad kitas proceso žingsnis yra teisiniai veiksmai.

Teisminis skolų išieškojimas Danijoje

Danijos trumpasis procesas (supaprastintas „neginčijamų“ ieškinių teisinis procesas) taikomas byloms iki 100 000 Danijos kronų (~14 000 EUR), neįskaitant palūkanų ir išlaidų.

Jei ieškinio suma viršija 100 000 DKK, kreditoriai gali kreiptis įprasto civilinio teismo proceso tvarka, kad teismas priteistų iš skolininko jo mokėtinas sumas ir kitas išlaidas: palūkanas, delspinigius, baudas ir kt.

Jei skolininkas nemoka ir teismui priėmus sprendimą, kreditorius turi veikti toliau ir kreiptis į „Fogedretten“ (oficiali institucija Danijoje – kaip Lietuvoje antstoliai) dėl vykdymo. Kaip vykdymo pagrindas reikalingas teismo sprendimas.

Mes siūlome jums tokį skolos išieškojimo procesą Danijoje:

Nusiųskite skolininkui įspėjimą dėl skolos apmokėjimo, surašydami vėluojančias mokėti sumas ir jų mokėjimo terminus – jei norite, tai už jus galime atlikti mes;

Jei per 10 dienų skola nėra apmokama, užpildykite mūsų formą, atsiųskite susijusius dokumentus ir tęsime skolos išieškojimo procesą. Per kelias dienas pateiksime jums kainos pasiūlymą ir mūsų partneriai Danijoje padės jums skolos išieškojimo procese.

Jei skola jau priteista

Jei skolininkas išvykęs į Norvegiją, Daniją, Šveicariją ar Islandiją, dėl jau priteistos skolos galima kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo byloje pripažinimo ir vykdymo pagal Lugano konvenciją.

2007-10-30 Lugane pasirašytą Konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (dar vadinama „Lugano Konvencija.“). Konvencija taikoma tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių – Norvegijos, Šveicarijos ir Islandijos.

Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-574/2012), Lugano konvencijos tikslas – išspręsti tarptautinės teismų jurisdikcijos klausimus, palengvinti teismo sprendimų pripažinimą ir sukurti operatyvią procedūrą, užtikrinančią teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir teismo susitarimų vykdymą Susitariančiosiose šalyse. Lugano konvencija iš esmės išplečiamas 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (reglamentas „Briuselis I“) nustatytų principų taikymas tarp Konvencijos Susitariančiųjų šalių – Europos Sąjungos (visos valstybės narės, išskyrus Daniją, Konvencijoje vadinamos – Konvencijos privalančiomis laikytis valstybėmis), Laisvosios prekybos asociacijos narių – Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos, bei Danijos Karalystės

Kreipiantis dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje ar Islandijoje šių valstybių teisminei institucijai turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • suinteresuoto asmens (kreditoriaus) prašymas (toks prašymas surašomas laisva forma, nurodant prašymo esmę, pareiškėjo (kreditoriaus) ir skolininko asmens duomenis, skolininko gyvenamosios vietos ar darbo vietos užsienyje adresą, sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedamas išieškotas išlaikymas, rekvizitai);
  • Lietuvos teismo sprendimo, kuriuo priteista skola, patvirtinta kopija;
  • Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 54 ir 58 straipsniuose nurodytas pažymėjimas (Konvencijos V priedas), šį pažymėjimą išduoda sprendimą dėl išlaikymo ar skolos priėmęs Lietuvos teismas;
  • prašymo ir pridedamų dokumentų vertimai į vieną iš valstybės, į kurią kreipiamasi, nacionalinių kalbų (vertimai turi būti patvirtinti įgalioto asmens).

Visi išvardinti dokumentai turi būti siunčiami tiesiogiai kompetentingoms užsienio valstybių institucijoms pagal skolininko gyvenamąją ar darbo vietą toje valstybėje. Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje ar Islandijoje kompetentingos institucijos prašymui priimti yra apylinkės teismai. Norvegijos, Danijos, Šveicarijos ar Islandijos apylinkės teismui dokumentai turėtų būti pateikiami su vertimu į atitinkamą kalbą.

Taip pat visada rekomenduojame pirmiausiai prieš teikiant dokumentus teismui pasidomėti skolininko finansine situacija: patikrinti jo turimą turtą Nekilnojamojo turto registre, patikrinti Areštų registrą, taip pat pasidomėti, kokios bylos yra iškeltos skolininko atžvilgiu. Visa tai geriausiai padaryti kreipiantis nurodant, kad norite išsiaiškinti skolininko galimybę atsiskaityti. Pasiūlysime jums savo paslaugas patikrinant skolininko finansinę būklę.

Mūsų partneriai Danijoje advokatų kontora Lund Elmer Sandager Lawfirm padės jums greitai ir efektyviai susigrąžinti susidariusią skolą Danijoje.