nemoka norvegai / skola Norvegijoje

Norvegijoje Europos priemonės skolai susigrąžini negalioja, kadangi Norvegija nėra ES šalis. Turint skolininką šioje šalyje, jei jūsų sutartyje su Norvegijoe klientu ar verslo partneriu nėra numatyta galimybė ginčus spręsti Lietuvos Respublikoje, greičiausiai teks kreiptis pagalbos Norvegijoje.

Jei skolininkas išvykęs į Norvegiją, Daniją, Šveicariją ar Islandiją, dėl jau priteistos skolos galima kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo byloje pripažinimo ir vykdymo pagal Lugano konvenciją.

2007-10-30 Lugane pasirašytą Konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (dar vadinama „Lugano Konvencija.“). Konvencija taikoma tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių – Norvegijos, Šveicarijos ir Islandijos.

Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-574/2012), Lugano konvencijos tikslas – išspręsti tarptautinės teismų jurisdikcijos klausimus, palengvinti teismo sprendimų pripažinimą ir sukurti operatyvią procedūrą, užtikrinančią teismo sprendimų, autentiškų dokumentų ir teismo susitarimų vykdymą Susitariančiosiose šalyse. Lugano konvencija iš esmės išplečiamas 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (reglamentas „Briuselis I“) nustatytų principų taikymas tarp Konvencijos Susitariančiųjų šalių – Europos Sąjungos (visos valstybės narės, išskyrus Daniją, Konvencijoje vadinamos – Konvencijos privalančiomis laikytis valstybėmis), Laisvosios prekybos asociacijos narių – Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos, bei Danijos Karalystės

Kreipiantis dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje ar Islandijoje šių valstybių teisminei institucijai turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • suinteresuoto asmens (kreditoriaus) prašymas (toks prašymas surašomas laisva forma, nurodant prašymo esmę, pareiškėjo (kreditoriaus) ir skolininko asmens duomenis, skolininko gyvenamosios vietos ar darbo vietos užsienyje adresą, sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedamas išieškotas išlaikymas, rekvizitai);
  • Lietuvos teismo sprendimo, kuriuo priteista skola, patvirtinta kopija;
  • Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 54 ir 58 straipsniuose nurodytas pažymėjimas (Konvencijos V priedas), šį pažymėjimą išduoda sprendimą dėl išlaikymo ar skolos priėmęs Lietuvos teismas;
  • prašymo ir pridedamų dokumentų vertimai į vieną iš valstybės, į kurią kreipiamasi, nacionalinių kalbų (vertimai turi būti patvirtinti įgalioto asmens).

Visi išvardinti dokumentai turi būti siunčiami tiesiogiai kompetentingoms užsienio valstybių institucijoms pagal skolininko gyvenamąją ar darbo vietą toje valstybėje. Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje ar Islandijoje kompetentingos institucijos prašymui priimti yra apylinkės teismai. Norvegijos, Danijos, Šveicarijos ar Islandijos apylinkės teismui dokumentai turėtų būti pateikiami su vertimu į atitinkamą kalbą.

Mūsų partneriai Islandijoje padės jums greitai ir efektyviai susigrąžinti susidariusią skolą Norvegijoje.

Taip pat visada rekomenduojame pirmiausiai prieš teikiant dokumentus teismui pasidomėti skolininko finansine situacija: patikrinti jo turimą turtą Nekilnojamojo turto registre, patikrinti Areštų registrą, taip pat pasidomėti, kokios bylos yra iškeltos skolininko atžvilgiu. Visa tai geriausiai padaryti kreipiantis nurodant, kad norite išsiaiškinti skolininko galimybę atsiskaityti. Pasiūlysime jums savo paslaugas patikrinant skolininko finansinę būklę.

Mūsų partneriai Norvegijoje advokatų kontora Advokatfirmaet Sverdrup padės jums greitai ir efektyviai susigrąžinti susidariusią skolą Šveicarijoje.

Taip pat visada rekomenduojame pirmiausiai prieš teikiant dokumentus teismui pasidomėti skolininko finansine situacija: patikrinti jo turimą turtą Nekilnojamojo turto registre, patikrinti Areštų registrą, taip pat pasidomėti, kokios bylos yra iškeltos skolininko atžvilgiu. Visa tai geriausiai padaryti kreipiantis nurodant, kad norite išsiaiškinti skolininko galimybę atsiskaityti. Pasiūlysime jums savo paslaugas patikrinant skolininko finansinę būklę.