Ar laikoma įrodymais apie skolą Facebook, Viber, Whatsapp, Instagram žinutės?

Dažnai sulaukiame užklausų, kuriose asmenys yra paskolinę kitiems asmenims piniginių lėšų, tačiau kaip to įrodymą turi tik socialinių tinklų ar susirašinėjimo programėlių žinutes. Tokiu atveju asmenims kyla abejonių, ar teismas palaikys tokius įrodymus (skolininko patvirtinimą apie susidariusią skolą) tikrais ir tinkamais.

Trumpas atsakymas – taip, tokie įrodymai yra tinkami ir teismai juos vertina priteisdami skolas.

Plačiau aprašome toliau:

Lietuvos Respublikos civilninio proceso kodekso (CPK) 177 straipsnyje apibrėžta, kas yra įrodymai:

177 straipsnis. Įrodymai

Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra.

Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

Toliau tame pačiame kodekse nustatyta, kas yra rašytiniai įrodymai:

197 straipsnis. Rašytiniai įrodymai

1. Rašytiniai įrodymai – tai dokumentai, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai. Rašytiniai įrodymai skirstomi į oficialius ir privačius.

2. Dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Draudimas panaudoti liudytojų parodymus netaikomas, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams. Oficialiųjų rašytinių įrodymų įrodomoji galia įstatymais gali būti suteikta ir kitiems dokumentams.

Pagal CPK 198 straipsnio 1 dalį, rašytiniai įrodymai gali būti pateikiami dalyvaujančių byloje asmenų arba CPK nustatyta tvarka išreikalaujami teismo.

Taigi, skolos susidarymo atveju teismas vertintų visas skolos susidarymo aplinkybes ir vertintų visus į bylą pateiktus įrodymus, tarp jų ir žinutes socialiniuose tinkluose ar bendravimo programėlėmis, taip pat, be abejo, SMS žinutėmis.